پنجره – ویترین بازار سیاست برنامه اقتصادی

پنجره – ویترین: بازار سیاست برنامه اقتصادی اخبار اقتصادی و بازرگانی

مهار 99 درصدی کانون‌های ریزگرد در حاشیه دریاچه ارومیه

مدیر اجرایی پروژه احیای دریاچه ارومیه و مدیر اداره جنگل‌داری اداره‌کل منابع طبیعی آذربایجان‌غربی گفت: بیش از 99 درصد کانون‌های ریزگرد ناشی از خشکی دریاچ..

ادامه مطلب