پنجره – ویترین بازار سیاست برنامه اقتصادی

پنجره – ویترین: بازار سیاست برنامه اقتصادی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار پزشکی ارتباط از بین رفتن حس بویایی و ریسک زوال عقل

مطالعه تازه نشان می دهد سالمندانی که حس بویایی ارزش را از دست می دهند در معرض ریسک بالای مبتلا شدن به زوال عقل قرار دارند. 

ارتباط از بین رفتن حس بویایی و ریسک زوال عقل

ارتباط از بین رفتن حس بویایی و ریسک زوال عقل

عبارات مهم : محققان

مطالعه تازه نشان می دهد سالمندانی که حس بویایی ارزش را از دست می دهند در معرض ریسک بالای مبتلا شدن به زوال عقل قرار دارند.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه شیکاگو در مطالعه ای بلندمدت حدود ۳۰۰۰ شرکت کننده ۵۷ تا ۸۵ سال را از لحاظ توانایی تشخیص ۵ بوی مرسوم بررسی کردند.

ارتباط از بین رفتن حس بویایی و ریسک زوال عقل

محققان دریافتند چهار رایحه از پنج رایحه به درستی به وسیله ۷۸ درصد شرکت کنندگان تشخیص داده شد. بعلاوه ۱۴ درصد سه رایحه را تشخیص دادند، ۵ درصد تنها دو بو را متوجه شدند، ۲ درصد تنها یک بو و ۱ درصد هیچ یک از بوها را تشخیص ندادند.

به گفته محققان، پنج سال بعد از این آزمایش، شرکت کنندگانی که نتوانسته بودند حداقل ۴ بو از ۵ رایحه را تشخیص دهند، در مقایسه با افراد دارای حس بویایی عادی، بیش از دو برابر در معرض مبتلا شدن به زوال عقل بودند.

مطالعه تازه نشان می دهد سالمندانی که حس بویایی ارزش را از دست می دهند در معرض ریسک بالای مبتلا شدن به زوال عقل قرار دارند. 

تقریبا تمام افرادی که نتوانسته بودند هیچ بویی را تشخیص دهند مبتلا به زوال عقل شدند و ۸۰ درصد کسانی که تنها یک یا دو رایحه از ۵ رایحه را تشخیص داده بودند، مبتلا به زوال عقل تشخیص داده شدند.

دکتر جایانت پینتو، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این نتیجه های نشان می دهد که حس بویایی ارتباط مستقیمی با عملکرد و سلامت مغز دارد.»

وی در ادامه توضیح می دهد: «ما فکر می کنیم کم کردن توانایی بویایی ممکن است نشانه اولیه مهمی در مورد افرادی باشد که در آستانه مبتلا شدن به زوال عقل قرار دارند.»

ارتباط از بین رفتن حس بویایی و ریسک زوال عقل

به گفته محققان، اندازه گیری از بین رفتن حس بویایی به مرور وقت در مقایسه با عملکرد روانی، به مراتب ساده تر است از اینرو امکان ارزیابی ساده تر تغییرات مغزی را میسر می کند.

واژه های کلیدی: محققان | ارتباط | مطالعه | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs