پنجره – ویترین بازار سیاست برنامه اقتصادی

پنجره – ویترین: بازار سیاست برنامه اقتصادی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اصولگرایان مردم را باور ندارند

یک صورت اصولگرا می گوید: آقای روحانی چشم انداز آینده را در نظر دارد و می خواهد جایگاه رهبری جناح اصلاحات را در اختیار بگیرد.

اصولگرایان مردم را باور ندارند

اصولگرایان مردم را باور ندارند

عبارات مهم : اصولگرایان

یک صورت اصولگرا می گوید: آقای روحانی چشم انداز آینده را در نظر دارد و می خواهد جایگاه رهبری جناح اصلاحات را در اختیار بگیرد.

بخش هایی از گفتگو با احمد بخشایش اردستانی را در ادامه بخوانید؛

*معتقدید که هنگامی که تنفیذ و تحلیف بگذرد تقابل روحانی و مخالفانش زیاد می شود؟

اصولگرایان مردم را باور ندارند

بله، ادامه پیدا خواهد کرد چون آقا روحانی فکر می کند این روش مثمرثمر و رهگشاست و او را بر مخالفانش به پیروزی می رساند. در آینده خواهیم دید اصولگرایان در تقابل با اصلاح طلبان قرار می گیرند و اصلاح طلبان نیز با ایجاد جنگ روانی همین مشی را دنبال می کنند. اصولگراها باید در تفکر خودشان تجدید نظر کنند، اصولگرایان می گویند «مردم»، ولی شعار است و به مردم باور ندارند. خلاصه آنکه اصولگرایان نباید خود را پشت نهادهای انتصابی و فراجناحی پنهان کنند بلکه باید کار سیاسی انجام دهند.

پیروزی در دوقطبی هایی که شکل می گیرد می تواند آقای روحانی را به تحقق اهداف دولت دوازدهم نزدیک کند؟

هرچند اصولگرایان می گویند آقای روحانی هدفش فرافکنی پرسشها اقتصادی کشور مثل تورم، بیکاری و رکود است و در همین پازل هم بازی می کنند ولی اعتقاد دارم آقای روحانی چشم انداز آینده را در نظر دارد و می خواهد جایگاه رهبری جناح اصلاحات را در اختیار بگیرد.

یک صورت اصولگرا می گوید: آقای روحانی چشم انداز آینده را در نظر دارد و می خواهد جایگاه رهبری جناح اصلاحات را در اختیار بگیرد.

احمدی نژاد نیز علاقه به دوقطبی سازی داشت و می خواست رویکرد خود را در عرصه اداره کشور با پیروزی در این دوقطبی ها جلو ببرد ولی چه سرنوشتی پیدا کرد؛ با توجه به این مسئله حتی اگر جناح رقیب قصد دوقطبی سازی دارد بهتر نیست آقای روحانی نباید از این فضا دوری کند؟

دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد با دوره دوم او تفاوت داشت. آینده همه روسای جمهور مثل احمدی نژاد شد بنابراین گذشته چراغ آینده است و آقای روحانی باید به این مسئله توجه کند. البته این سئوال جهت من هم بود که آیا روسای جمهور ما در آخر دوره مسئولیت چنین سرنوشتی پیدا می کنند؟ به این نتیجه رسیدم که یک نفر دو دوره چهارساله مدیر جمهور می شود و براساس قانون اساسی خیلی اختیارات دارد ولی در صحنه عمل با زحمت و مرارت زیاد کشور را اداره می کند حال آنکه نهادها و دستگاه هایی ماننده قوه قضائیه، صدا و سیما، بنیاد مستضعفان راحتند و حاشیه امن دارند یا به عنوان نمونه روزنامه اطلاعات 39 سال یک نفر اتاقی جهت خودش درست کرده و آنجا نشسته هست. روزنامه کیهان هم همین طور. البته آنها آدم های خوبی هستند ولی هنگامی که مدیر جمهور راحتی آنها را می بیند باعث می شود او نیز در دور دوم ریاست جمهوری اش خیز قدرت بردارد. مدیر جمهوری هم که خیز قدرت بردارد به آینده مردها هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد مواجه می شود.

آقای کرباسچی و عطریانفر اخیرا مدیر جمهور را توصیه کرد که از این فضا خارج شود، به نظر شما آیا اصلاح طلبان به مدیر جمهور چنین توصیه ای می کنند؟

آقایان کرباسچی و عطریانفر می بینند بالاخره بعد از 16 سال شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را در اختیار گرفتند می خواهند در فضای آرامش از این نمد کلاهی جهت خود ببافند بنابراین به مدیر جمهور می گویند آرام باشد. البته جنس آقای روحانی از خود حاکمیت و نظام است پایگاه و جنس بقیه می شناسد و می داند چه طور صحبت کند، ضمن آنکه می خواهد اصلاح طلبان را به خود جذب کند تا آرای آنها را با خود داشته باشد. ولی در مجموع هیجان همچنان ادامه دارد و در این فضای هیجان دوقطبی هایی شکل می گیرد. آقای روحانی می گوید «اصولگراها شما 16 میلیون رأی داشتید بنابراین اینقدر نباید تریبون داشته باشید که من را بچزانید باید سرجایتان بنشینید». اصولگرایان هم و می گویند «تریبون های متفاوت داریم و دست بردار نیستیم».

اصولگرایان مردم را باور ندارند

نامه نیوز

یک صورت اصولگرا می گوید: آقای روحانی چشم انداز آینده را در نظر دارد و می خواهد جایگاه رهبری جناح اصلاحات را در اختیار بگیرد.

واژه های کلیدی: اصولگرایان | احمدی نژاد | اصلاح طلبان | ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs