پنجره – ویترین بازار سیاست برنامه اقتصادی

پنجره – ویترین: بازار سیاست برنامه اقتصادی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی سیاست دولت خروج غیرتورمی مسکن از رکود است / نوبخت

سخنگوی دولت گفت: سیاست دولت جهت رونق بازار مسکن، سیاست خروج غیرتورمی این بخش از رکود است.

سیاست دولت خروج غیرتورمی مسکن از رکود است / نوبخت

نوبخت: سیاست دولت خروج غیرتورمی مسکن از رکود است

عبارات مهم : بازار

سخنگوی دولت گفت: سیاست دولت جهت رونق بازار مسکن، سیاست خروج غیرتورمی این بخش از رکود است.

به گزارش منزل ملت، محمدباقر نوبخت در گفت و گویی افزود: بطور طبیعی رونق بازار مسکن با گرانی کاذب به دست نمی آید.

سیاست دولت خروج غیرتورمی مسکن از رکود است / نوبخت

وی ادامه داد: بطور مثال اگر میزان وام مسکن حدود 20میلیون تومان زیاد کردن یابد ولی تدابیری جهت کنترل بازار مسکن اتخاذ نشود به نحوی که مردم مجبور شوند 50 میلیون تومان بابت گرانی کاذب و تازه مسکن پرداخت کنند، در عمل زیاد کردن وام مسکن ارزشی ندارد و تنها باعث می شود به اقشار کم درآمد جامعه جهت منزل دار شدن فشار اقتصادی بیشتری وارد شود.

رئیس شرکت برنامه و بودجه تصریح کرد: نیاز جمعیت جوان کشور به مسکن این ضرورت را ایجاب می کند برنامه ها جهت منزل دار شدن مردم و رونق بازار مسکن به نحوی اجرایی شود که مردم پولی بابت زیاد کردن کاذب قیمت مسکن پرداخت نکنند و در بازار عرضه و تقاضای متعادل باشد.

واژه های کلیدی: بازار | سیاست | برنامه | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs